Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009


Θα βλέπω την πανσέλληνο στην αγκαλιά σου, αυτήν θα ζητήσω και χάρισμά σου, όσα δάκρυα και αν κερνάς. Με ή χωρίς ευχές ξέρω πως δεν είμαι όνειρό σου, αλλά η ψυχή σου. Τοπίο δίχως λαλιά, μόνο σε φως μέρας.